Styczeń 9, 2015
Drukuj

1. Samorządność, w tym spółdzielczość, jest ważną zasadą współżycia społecznego polegającą na decydowaniu o sobie lub grupie. Jesteśmy samorządni, to znaczy, że sami wyznaczamy sobie cele, stawiamy zadania, sami się kontrolujemy.

W opracowaniu…