styczeń 9, 2015
Drukuj

1. Ziemia rolnicza „rodzi pokarm”, nie może więc być traktowana jako surowiec do eksploatacji.

W opracowaniu…