styczeń 9, 2015
Drukuj

2. Miłość rolnika do ziemi stanowi mocny filar, na którym zawsze opierała się narodowa tożsamość. Wartość ta jest szczególnie istotna w dobie globalizacji.

W opracowaniu…