styczeń 9, 2015
Drukuj

2. Praca na roli, obcowanie z naturą oraz samodzielne prowadzenie swojego gospodarstwa sprzyjają wypracowaniu takich cech jak: solidność, pracowitość, szacunek wobec przyrody, samodzielność i solidarność.

W opracowaniu…