styczeń 9, 2015
Drukuj

3. Gospodarowanie gruntami rolnymi winno być przedmiotem szczególnej troski władz i administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

W opracowaniu…