styczeń 9, 2015
Drukuj

3. Poziom sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych jest ważną miarą poziomu więzi pomiędzy polskim miastem a polską wsią. Dlatego konieczne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży. (akt. 21.01.14 r.)

W opracowaniu…