styczeń 9, 2015
Drukuj

3. Wskaźnikiem demokratyzacji państwa instytucjonalnego jest dla nas poziom jego aktywności na rzecz tworzenia warunków dla funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rodzinnych i pracujących w nich rolników.

W opracowaniu…