styczeń 9, 2015
Drukuj

4. Naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie powstawaniu nierównowagi pomiędzy poszczególnymi podmiotami łańcucha dostaw żywności, powodującej straty w różnorodności produkcji, dziedzictwie kulturowym, sieci małych sklepów, miejsc pracy i źródeł dochodu.

W opracowaniu…