styczeń 9, 2015
Drukuj

4. Obowiązkiem rolnika jest angażowanie się w działalność organizacji zawodowych i społecznych oraz aktywny udział w wyborach wszystkich szczebli.

W opracowaniu…