styczeń 9, 2015
Drukuj

4. Samorząd może przybierać różne formy – należy wspierać rozwój samorządu terytorialnego, jak również zawodowego, widząc w nich instrumenty walki o rozwój gospodarczy obszarów wiejskich w ramach zrównoważonego rozwoju kraju.

W opracowaniu…