styczeń 9, 2015
Drukuj

6. Współpraca gospodarcza gospodarstw rodzinnych w zakresie wykorzystania sprzętu, zaopatrzenia i zbytu oraz przetwórstwa rolnego wymaga wsparcia inwestycyjnego. Będziemy działać na rzecz wprowadzenia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych sprzyjających współpracy naszych gospodarstw.

W opracowaniu…