Styczeń 26, 2013
Drukuj

APEL o wsparcie finansowe PROTESTU

Szanowni Państwo,

osoby mogące wspomóc nasz protest finansowo prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z dopiskiem „komitet protestacyjny w Szczecinie”. Każda złotówka, to wkład w umocnienie samorządności polskiej wsi.

Z wyrazami szacunku
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

RACHUNEK:

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”
ul. Marszałkowska 84/92/119
00- 514 Warszawa
Nr. konta: 08 1930 1523 2020 2000 0323 0001
z dopiskiem:”komitet protestacyjny w Szczecinie”