Styczeń 7, 2013
Drukuj

Beata Kempa, Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska: wniosek do ABW o udzielenie informacji

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r.

Beata Kempa
Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego
Solidarna Polska

Szanowny Pan
gen. bryg. Krzysztof Bondaryk
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. (z późn. zm.)
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, dotyczących działań, jakie podjęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie przetargów ograniczonych na sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w gospodarowaniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa rolnikom indywidulanym.

Zadaniem przetargów ograniczonych, organizowanych przez Agencję Nieruchomości rolnych, była sprzedaż ziemi polskim rolnikom, w celu powiększenia ich gospodarstw rolnych. Tymczasem zdaniem prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, od kilku miesięcy, szczególnie w woj. zachodniopomorskim, przy organizacji przetargu rozpowszechniony jest proceder polegający na wykupowaniu ziemi przez obcokrajowców, głównie firmy z dużym kapitałem, dzięki tzw. słupom. W konsekwencji przetargi mieli wygrywać przedsiębiorcy, widzący w gruntach rolnych dobrą lokatę kapitału, co jest sprzeczne z celem, jakiemu miały służyć przetargi ograniczone na powiększenie polskich gospodarstw rolnych.

Wobec pojawiąjących się zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy sprzedaży gruntów osobom reprezentującym duże podmioty gospodarcze, często powiązane z kapitałem zagranicznym, Minister Rolnictwa podczas 31. posiedzenia Sejmu RP, odpowiadał na pytania posłów, dotyczących ww. procederu. Podczas swojego wystąpienia Pan Minister zapewnił, że podejmie działania, zmierzające do doprecyzowania przepisów, poprzez wprowadzenie warunku osiągnięcia jednomyślności stanowiska komisji przy dopuszczaniu uczestników w przetargach ograniczonych. Wprowadzenie do umów sprzedaży dodatkowych postanowień dotyczących sankcji dla kupującego w przypadku zbycia pod jakimkolwiek tytułem prawnym gruntu nabytego w formie przetargu ograniczonego lub przeznaczenia na inny cel niż prowadzenie działalności rolniczej, poprawiłoby sytuację polskich rolników, którzy w obecnej sytuacji nie są w stanie rywalizować z dużymi podmiotami startującymi w przetargu, a przez to tracą możliwość konkurowania na europejskim rynku rolnym.

Wyżej wymienione nieprawidłowości mogłyby powodować zagrożenie wystąpieniem korupcjogennych mechanizmów dowolności postępowania, braku wymaganej jawności działania oraz braku lub słabości kontroli wewnętrznej czy konfliktu interesów, w przypadku sprzedaży Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. działek rolniczych o dużej wartości.

W związku z powyższym chciałabym dowiedzieć się, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadzorowała te przetargi i czy podjęła odpowiednie działania, w celu sprawdzenia informacji o ewentualnych nieprawidłowościach przy sprzedaży przez ANR gruntów rolnych osobom podstawionym? Jakie działania zamierza podjąć podległa Panu Agencja, w celu wyjaśnienia przedstawionych przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą nieprawidłowości?

Z wyrazami szacunku,
Beata Kempa

Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego
Solidarna Polska