Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=2746
luty 3, 2014

CZYNNA AKCJA PROTESTACYJNA w KOSZALINIE od 7.02.14 r.

Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

K O M U N I K A T z dnia 3.02.2014 r.

ROZPOCZYNAMY CZYNNĄ AKCJĘ PROTESTACYJNĄ W KOSZALINIE (7.02.2014 r.)

Wobec odmowy nam prawa do dialogu ze strony Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Leszka Świętochowskiego Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o rozpoczęciu w dniu 7 lutego 2014 r. czynnej akcji protestacyjnej pod Delegaturą Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Możliwe są również spontaniczne wyjazdy rolników ciągnikami i sprzętem rolniczym na drogi krajowe.

***
Posiedzenie RADY KRAJOWEJ
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
w Szczecinie (10.02.2014 r.)

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” postanowiła, że dalsza część posiedzenia z dnia 1.02.2014 r. zostanie przeniesiona na dzień 10 lutego 2014 roku do Szczecina.

Celem wyjazdowego posiedzenia będzie podkreślenie wagi postulatów Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (czekających od ponad roku na realizację) dla konkurencyjności polskich gospodarstw i bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a także jego suwerenności terytorialnej.

Obecnie szczególnie istotnymi problemami są – niekontrolowany przepływ ziemi rolniczej w ręce obcego kapitału, brak działań Rządu RP w kwestii wyrównania warunków konkurencji polskich rolników wobec starej „Piętnastki” oraz braku możliwości sprzedaży bezpośredniej w i z gospodarstwa.

***
RADA KRAJOWA NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” (1.02.2014 r.)

W dniu 01 lutego 2014 r. w Warszawie obradowała Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”.

Podczas obrad omówiono aktualną sytuację w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP w kontekście aktualnie prowadzonych rolniczych protestów. Dokonano analizy przedstawionego do konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zmian w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Podczas posiedzenia powołano także Sekcję Krajową Producentów Rolnictwa Ekologicznego NSZZ RI „Solidarność”.

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” zobowiązała członków Związku wszystkich szczebli do aktywnego i czynnego wsparcia na swoim terenie protestów rolniczych w Szczecinie i Pławinku oraz zgłaszanych w ich trakcie postulatów.

Zdecydowano, że NSZZ RI „Solidarność” czynnie włączy się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi. Związek zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem obecnego systemu finansowania i funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, który właściwie zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych oraz za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce.

Rada wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec rządowych propozycji drastycznego ograniczenia przejściowego wsparcia krajowego, zapisanych w ustawie z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, co pogłębia stan niekonkurencyjności polskiego rolnictwa. Związek domaga się utrzymania przejściowego wsparcia krajowego w dotychczas obowiązującej formie z uwzględnieniem uzupełniającej płatności obszarowej (UPO), płatności zwierzęcej oraz wsparcia w sektorach tytoniu, chmielu i skrobi ziemniaczanej w maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami przejściowymi na rok 2014.

( – )
Edward KOSMAL
Przewodniczący KPRWZ