luty 26, 2013
Drukuj

Dlaczego NIE dla GMO? POLECAMY artykuł Katarzyny LISOWSKIEJ oraz Mieczysława CHORĄŻEGO: Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne środowiskowe i społeczne.

W naszym najgłębszym przekonaniu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, na uprawy polowe zbóż i roślin GM powinno być nałożone w Polsce moratorium na okres co najmniej 10 lat. Jest to podyktowane zarówno względami bezpieczeństwa, jak i troską o interes społeczno-ekonomiczny polskiego rolnictwa oraz środowiska przyrodniczego. Podobne restrykcje wprowadzają kolejne kraje UE, a Komisja Europejska skłania się ku akceptacji tego stanu rzeczy. WIĘCEJ

O autorach:

Katarzyna Lisowska, Mieczysław Chorąży, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii
Molekularnej Nowotworów (d. Zakład Biologii Nowotworów), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44–101 Gliwice; e-mail: kasial@io.gliwice.pl, chorazy@io.gliwice.pl