wrzesień 7, 2013
Drukuj

DOŁĄCZ do NAS! Szczecin (Wały Chrobrego) 11.09.13 r., godz. 12.00

ŻĄDAMY! Spotkania Premiera Rządu RP ze środowiskiem rolniczym w celu wypracowania planu działań zmierzających do realizacji funkcji państwa polegającej na ochronie rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją oraz stwarzania warunków do jego rozwoju.

Proponujemy poruszyć następujące bloki tematyczne:

1. Rynki rolne:

a) zabezpieczenie polskich rolników przed skutkami spekulacji rynkowych takich jak w czasie tegorocznych żniw,

b) opracowanie planu produkcji i wykorzystania biopaliw,

c) prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej oraz prywatyzacja pozostałych w rękach Skarbu Państwa zakładów przetwórczych w sposób umożliwiający przejęcie pakietu większościowego przez rolników stanowiących zaplecze surowcowe,

d) stworzenie warunków do rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

2. Gospodarka gruntami rolnymi:

a) wypracowanie i przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających kontrole obrotu gruntami rolnymi i wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw po 2016 r.,

b) przywrócenie dzierżawy jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami,

c) rezygnacja większości parlamentarnej z projektu przywrócenia możliwości wyłączenia 30% gruntów z dzierżaw w zamian za prawo wykupu pozostałych 70% po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę.

Szanowne Koleżanki i Koledzy rolnicy!
Przez 6 lat sprawowania swojej funkcji Premier Donald Tusk ani razu nie spotkał sie ze środowiskiem rolniczym. Wszelkie postulaty są przekazywane ministrowi rolnictwa, mimo, że jego kompetencje (zakładając dobrą wolę) nie wystarczają do ich rozwiązania.

Domagamy się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego.

DOŁĄCZ do NAS!
Jedziemy traktorami

Szczecin – Wały Chrobrego, 11.09.2013 r., godz. 12.00

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego