Styczeń 17, 2014
Drukuj

DOMAGAMY SIĘ REZYGNACJI ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ (17.01.2014 r.)

Komunikat Protestacyjny
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

KOMUNIKAT z dnia 17.01.2014 r.
4 DZIEŃ PROTESTU

***

DOMAGAMY SIĘ REZYGNACJI ZARZĄDU
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego tworzony przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Pomorza Zachodniego oraz rolników niezrzeszonych w organizacjach związkowych rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod pismem, w którym możemy przeczytać między innymi, że „zachowanie Zarządu ZIR, szczególnie prezesa Juliana Sierpińskiego polegające na publicznym napiętnowaniu rolników walczących o powstrzymanie bezmyślnej wyprzedaży ziemi rolniczej oraz stworzenie warunków prawnych umożliwiających kontrolę obrotu gruntami rolnymi i wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw po 30 kwietnia 2016 r., jest zjawiskiem skandalicznym” i uzasadnia postawiony wniosek.

Wniosek ma wymiar moralny, nie jest umocowany prawnie. Izba rolnicza jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. W Polsce izby rolnicze powstały na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych i tworzą samorząd rolniczy. Członkami samorządu rolniczego na mocy prawa są: osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Informacja o Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej: http://www.zir.pl/o-nas/

Dodatkowe informacje:

Nasz komentarz z dnia 16.01.2014 r. pt. „CZY SĄ GRANICE HIPOKRYZJI?” [LINK]

Wypowiedzi p. Juliana Sierpińskiego, Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie trwającego od 14.01.2014 roku w Szczecinie protestu rolników:

SIERPIŃSKI: NIE ZNAM CELÓW OBECNEGO PROTESTU
„Kurier Szczeciński” (15.01.14 r., s.4): „Od protestu dystansuje się również Zachodniopomorska Izba Rolnicza, która poprzednie manifestacje popierała i była jednym z akuszerów porozumień.
- Nie znam celów obecnego protestu, bo izba nie została o nich poinformowana. Odnoszę jednak wrażenie, że w tej manifestacji chodzi przede wszystkim o cele związkowe. Rozwiązania które znalazły się w porozumieniu podpisanym w styczniu 2013 roku, funkcjonują. Prawie 18 tysięcy hektarów ziemi trafiło do gospodarstw rodzinnych towarowych. Pilnujemy każdego przetargu i jeżeli istnieje podejrzenie, że startuje w nich osoba nieuprawniona, są one na wniosek ZIR odwoływane – zapewnia prezes ZIR Julian Sierpiński, dodając, że jeszcze w tym miesiącu ma dojść do spotkania przedstawicieli ZIR z prezesem ANR i oceny realizacji ustaleń z 11 stycznia 2013 r.”

Dopowiedzenie:
Pytamy, czy panowie Sierpiński i Świętochowski będą siedzieli po tej samej stronie stołu? Proszę nam postawić krzesła z drugiej strony. Jeżeli oczywiście zamierzacie nas panowie zaprosić. Dyskusja dotyczy dokumentu podpisanego przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Jan Kozak twierdzący, że wszystko jest w porządku był jednym z podpisujących. Komitetowi przewodniczył – protestujący czynnie od ponad roku Edward Kosmal. Jak protestował? Proszę zapoznać się z komunikatami KPRWZ z ostatniego roku:  [LINK] 
TREŚĆ PISMA w SPRAWIE ODWOŁANIA ZARZĄDU ZIR:

Szczecin, 17 stycznia 2014 r.

Zarząd
Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej

My, niżej podpisani rolnicy, z mocy prawa członkowie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej domagamy się waszej rezygnacji z zajmowanych funkcji: prezesa, wiceprezesa i członków zarządu, ponieważ utraciliście moralne prawo do dalszego ich pełnienia.

Rolnicy właściciele gospodarstw rodzinnych to ludzie samodzielni, silni, potrafiący kierować swoim życiem oraz wyznaczać sobie cele, stawiać zadania, a także dobierać partnerów i sojuszników do ich realizacji. Wykorzystanie tego potencjału poprzez zaangażowanie rolników w działalność organizacji zawodowych
i społeczno-gospodarczych jest jednym z podstawowych warunków pomyślnego rozwoju naszego rolnictwa.

Kto tego nie rozumie i stara się tłumić naturalną aktywność rolników i to głównie młodych – ten albo ma złe intencje albo nie ma podstawowych kompetencji do pełnienia funkcji w samorządzie rolniczym, którego ustawowym zadaniem jest działanie na rzecz rolnictwa, wpływanie na kształtowanie polityki rolnej
i uczestniczenie w jej realizacji.

Zachowanie Zarządu ZIR, szczególnie prezesa Juliana Sierpińskiego polegające na publicznym napiętnowaniu rolników walczących o powstrzymanie bezmyślnej wyprzedaży ziemi rolniczej oraz stworzenie warunków prawnych umożliwiających kontrolę obrotu gruntami rolnymi i wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw po 30 kwietnia 2016 r., jest zjawiskiem skandalicznym i uzasadnia nasz wniosek postawiony na wstępie.

Podpisy rolników (imię i nazwisko, wieś, podpis):

KPRWZ