maj 9, 2013
Drukuj

Farmer.pl: Efektywne czy efektowne wsparcie obszarów wiejskich?

Farmer.pl/Radosław Iwański: Będziemy wspierać rozwój czy tylko wykorzystywać środki? Jaki PROW na lata 2014-2020 przedstawi polskim rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich nasz rząd? Będziemy modernizować rolnictwo, czy stawiać na rozwój wsi? O celach nowej siedmioletniej perspektywy dla rolnictwa będziemy spierać się podczas sesji rolnej Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Latem br. powinno zostać osiągnięte porozumienie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej. W tym roku Komisja Europejska przygotuje wszystkie dokumenty potrzebne do wdrożenia polityk. Rok 2014 będzie rokiem przejściowym dla systemu dopłat do gruntów rolnych. Nowe zasady z nowej polityki rolnej, obecnie negocjowanej w Parlamencie Europejskim, będą obowiązkowo wdrażane od 2015 roku. Od stycznia przyszłego roku programy rozwoju wsi będą mogły być składane w Komisji przez kraje członkowskie UE.

Polski rząd wyznaczył sobie wdrożenia PROW. Do listopada 2013 roku zostanie przygotowana ostateczna wersja programu, obecnie trwają jego konsultacje. W grudniu PROW na lata 2014-2020 zaakceptuje Rada Ministrów, a w pierwszym kwartale 2014 roku Polska podpisze umowę partnerską z Unią Europejską. Bez tej umowy nie ruszy PROW. Nie zostaną także przedstawione środki finansowe dla beneficjentów z innych programów, w tym m.in. z Funduszu Spójności. Ten fundusz ma odgrywać nie podzielną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Jaką? Trwają ustalenia pomiędzy resortami rolnictwa oraz rozwoju regionalnego. Dziś także nie wiadomo w jaki sposób oba programy będą się ze sobą zazębiać, tak, żeby nie realizować tych samych celów i żeby nie dotować z nich tych samych projektów.

Więcej: Farmer.pl

Fot: domena publiczna