październik 22, 2013
Drukuj

Farmer.pl: Komornik z przetworami – i postępowaniem dyscyplinarnym?

Zajęcie przetworów podczas egzekucji komorniczej we wsi niedaleko Wolina i wystawienie ich na licytację było błędem – wynika z oceny sądu i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd uchylił decyzję pani komornik, przychylając się do powództwa przeciwegzekucyjnego i zwalniając przetwory z egzekucji. Rodzina odmówiła jednak przyjęcia zwolnionych słoików.

A jak ocenia działalność komornika w tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości?

Jak podkreśla biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w tej sprawie nie doszło do obrotu przetworami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

„Komornik sądowy dokonała zajęcia m.in. przetworów w postaci grzybków w occie, ogórków kiszonych, soku pomidorowego, soku malinowego, miodu – wyjaśnia ministerstwo. – Zgodnie z art. art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. Podejmując czynności egzekucyjne, w tym również dokonując zajęcia ruchomości i obwieszczenia o ich licytacji, komornik musi uwzględnić wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia egzekucji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Chodzi tu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, które wprowadzają dodatkowe warunki (obostrzenia) w zakresie obrotu określonymi produktami czy wyrobami.”

Ministerstwo wskazuje, że zajęcie przez komornika żywności jest możliwe.

Więcej: FARMER.PL (21.10.2013 r.)