Kwiecień 22, 2013
Drukuj

Farmer.pl: PZHiPBM w oczekiwaniu na kuratora i walne zgromadzenie

- Hodowcy bydła mięsnego nie chcą już zarządu kierowanego przez urzędnika państwowego, hodowcy chcą związku z przejrzystymi finansami, oczekują znacznego wsparcia – informuje Bogumił Stec, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Stec wyjaśnia, co wydarzyło się na Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym do dymisji podał się zarząd PZHiPBM, którym kierował Bogdan Konopka. Związek czeka na powołanie kuratora, który zwoła Walne Zgromadzenie.

Szanowny Panie Redaktorze,
Z dużym zdziwieniem przyjąłem informację byłego prezesa Związku zamieszczoną 15 kwietnia na Waszych stronach internetowych. Informacja ta nie jest prawdziwa.

23 marca na Walnym Zgromadzeniu Członków, w wyniku wielu krytycznych uwag hodowców, Prezes Związku Bogdan Konopka oraz Zarząd i Komisja Rewizyjna, podali się do dymisji.

Ta dymisja to nic innego jak ucieczka przed nie otrzymaniem absolutorium. Zarząd uważał jednak, że takie rozwiązanie jest honorowe. Długoletnie prezesowanie p. Konopki (7 lat) i członków Zarządu (rekordzista zasiadał w zarządzie 12 lat!!!) było jednak zbyt krótkie by zapoznać się ze statutem i nie podejmować decyzji, które są dla Związku szkodliwe. Brak Zarządu skutkuje, bowiem koniecznością złożenia w Krajowym Sądzie Rejonowym wniosku o powołanie Kuratora, który zwoła Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowych władz…

Więcej: FARMER.PL