październik 15, 2013
Drukuj

Farmer.pl: Sprzedaż bezpośrednia za 30-40 tys. bez podatku?

Kwota wolna od podatku przy sprzedaży bezpośredniej powinna być podniesiona – mówi poseł Henryk Kowalczyk, oceniając senacki projekt zmian dopuszczających sprzedaż bezpośrednią produktów przetworzonych przez rolników.

Sprzedaż bezpośrednia nie ma szczęścia w Sejmie. Jak tylko pojawia się jakiś projekt ustawy regulującej te kwestie, grzęźnie w sejmowych labiryntach. Czy podobny los czeka teraz senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

Niestety tak może się zdarzyć. Wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołane dwa tygodnie temu skończyło się prędko. Prowadzący je poseł Dariusz Rosati powiedział, że „procedujmy projekty aktów prawnych na plenarnym posiedzeniu Komisji wtedy, gdy mamy jasne stanowisko rządu” – a tego nie przedstawiono.

- Stanowisko rządu jest w tej chwili w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie jest jeszcze oficjalnie przyjęte. Niemniej stanowisko ministra finansów jest pozytywne. Z tego, co wiem, minister rolnictwa i rozwoju wsi również jest kierunkowo przychylny temu projektowi – powiedział tylko wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Więcej: FARMER.PL (15.10.2013 r.)