luty 18, 2015
Drukuj

GOSPODAROWANIE GRUNTAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA

ZIEMIA 02 korekta-strona001

 

Będziemy prowadzić walkę o realizację postulatu domagającego się uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych, a także przywrócenia prawa udziału w przetargach ograniczonych tylko do rolników z gminy w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu. Ktoś (rząd, Parlament, urzędnicy) zapomniał, że proces tworzenia tkanki społecznej i gospodarczej na tzw. Ziemiach Północnych i Zachodnich wymaga czasu i wsparcia. Dzierżawa zapewni regularne wpływy do budżetu państwa. Forma ta stosowana jest w krajach Unii Europejskiej.

Żądamy wprowadzenia regulacji prawnych, które zabezpieczą polską ziemię przed wykupem przez obcy kapitał! Ziemia rolna nie może być sprzedawana spółkom prawa handlowego. To część terytorium Polski. Raz sprzedana zostanie utracona. Problem jest szczególnie drażliwy na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. Ten kto wymyślił 2016 rok negocjując z Unią Europejską był „niepoprawnym optymistą”.

Postawa rządu i koalicji PO-PSL w sprawie ZIEMI, w ocenie protestujących, to SKANDAL!

Raport NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych
„Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi.” (dop. koalicja PO-PSL bagatelizowała ten problem. Kontrola NIK jest efektem naszych protestów) (LINK)

…a tak ziemię na spółki kupują np. Duńczycy (dop. koalicja PO-PSL nie widzi problemu) (LINK)

…ten tekst jest policzkiem dla państwa polskiego (instytucjonalnego), a w szczególności dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej: „Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę” (LINK)

PRZECZYTAJ, na wstępie, tekst autorstwa Tomasza Molga
pt. „Rzucę ziemię, skąd mój ród. Polscy rolnicy bez wahania wyprzedają ziemię zagranicznym inwestorom” który ukazał się w naTemat.pl  w dniu 17.02.2015 r. (ZOBACZ) . Redaktor Tomasz Molaga doskonale opisał rzeczywistość z którą walczymy czynnie od trzech lat.

Farmer.pl (31.01.2015 r.)
Nieziemsko trudny problem ziemi (LINK)