lipiec 19, 2013
Drukuj

Jan Kozak: Mamy pełne zaufanie do struktur Izby

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie skierował 17 lipca 2013 r. pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Stanisława Kalemby. Jan Kozak, prezes WZRKiOR w Szczecinie poinformował Ministra Kalembę, że jego organizacja bardzo pozytywnie ocenia pracę Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przy realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. dotyczących obrotu nieruchomościami (zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego) oraz nowych zasad, które są obecnie realizowane.
- Mamy pełne zaufanie do struktur Izby, w tym Prezesa i Zarządu ZIR, dotyczące dalszych działań w tym zakresie – pisze do ministra Jan Kozak.

Źródło: Fotokopię pisma publikuje na swojej stronie Zachodniopomorska Izba Rolnicza (17.07.2013 r.).