Styczeń 16, 2015
Drukuj

Koalicjo PO-PSL! Demokracji nie tworzy się nocą! PRECZ z naszej ZIEMI!

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego organizuje w dniu 22 stycznia 2015r. o godz. 11:00 akcję protestacyjną w formie pikiety przed siedzibą OT ANR w Szczecinie SZGZ w Stargardzie Szczecińskim, ul. Czarneckiego 16.

Akcja protestacyjna będzie przejawem naszej solidarności z protestującymi górnikami.

Zaprotestujemy również przeciw:

  • Nierealizowaniu naszych postulatów w zakresie gospodarowania gruntami oraz zaleceń pokontrolnych NIK.
  • Przeciw kontynuowaniu wyprzedaży ziemi z Zasobu WRSP, mimo braku zabezpieczeń przed jej przepływem w ręce obcego kapitału i jej nadmiernej koncentracji.
  • Brakowi postępu w przygotowaniu rozwiązań prawnych umożliwiających sprzedaż bezpośrednią.
  • Pogarszającej się sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na rynku mięsa wieprzowego.

Apelujemy do rolników i innych grup społecznych o organizowanie podobnych akcji w innych częściach kraju. Możliwie w tym samym terminie.

Pora najwyższa powiedzieć dość!

UZASADNIENIE

Kolejny policzek wymierzony narodowi.

Minionej nocy (15/16.01.2014 r.) o godz. 1:08 koalicja PO-PSL wymierzyła narodowi kolejny policzek, przegłosowując zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 – przewidującą likwidację kolejnych kopalń.

Działanie z zaskoczenia, bez konsultacji – często pod osłoną nocy, stało się znakiem firmowym rządzącej koalicji. My, rolnicy mieliśmy wielokrotnie okazję odczuć negatywne skutki takich działań. Oto w ostatnim dniu obrad Sejmu VI Kadencji, o godz. 20:02 ostatecznie przyjęto nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ustawa zapowiadana jako „mała reforma rolna”, mająca poprawić strukturę obszarową gospodarstw, zapoczątkowała masową wyprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, gigantyczne spekulacje na rynku ziemi rolniczej oraz jej niekontrolowany przepływ w ręce obcego kapitału.

Z podobnym sposobem procedowania mieliśmy do czynienia jeszcze wielokrotnie, np. w przypadku składki zdrowotnej, modulacji redukującej dopłaty obszarowe, czy ostatnio podczas próby wprowadzenia zmian konstytucyjnych umożliwiających wyprzedaż lasów.

Niestety, nasze trwając już prawie trzy lata protesty (zresztą nie tylko one) wykazały dobitnie, że rządzącym obojętny jest interes narodowy, nie liczy się los jednostki ani dużych grup społecznych. Zamiast służby suwerenowi jakim jest naród, sprawujący władzę stosują metodę „dziel i rządź”. Za pomocą dyspozycyjnych mediów społeczeństwu wpaja się różne ideologie mające na celu ich zdegenerowanie i podzielenie na grupy społeczne i ekonomiczne. Podzielone społeczeństwo funkcjonuje na zasadzie rywalizacji, konkurencji i zniszczenia. Nie jest zdolne do współdziałania i współżycia. W dużej mierze ten system blokuje rozwój wszystkiego i wszystkich.

Zasada „dziel i rządź” była stosowana w okresie zaborów przez wszystkich zaborców, by osłabić siłę narodu polskiego i uniemożliwić odbudowę państwa.

W jakim celu stosowana jest dzisiaj? Czy chodzi o interes garstki ludzi, którzy uważają się za elitę, gardząc resztą społeczeństwa? Czy podobnie ja w czasie zaborów realizowane są interesy sił zewnętrznych ? Być może realizowane są oba warianty?

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego zdecydowanie sprzeciwia się takiej polityce.

Ludzie zawsze żyli w społeczności!

Sprawy górników i Śląska oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju są naszymi problemami. Pragniemy również aby przejmowanie ziemi rolniczej przez obcy kapitał, a także sytuacja w rolnictwie i bezpieczeństwo żywnościowe państwa, stały się problemami ogólnonarodowymi.

Nie pozwólmy się dalej dzielić!

KPRWZ

foto. WWW Sejm RP