Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=3325
luty 18, 2015

KOMISJA TRÓJSTRONNA ds. ROLNICTWA

DIALOG-strona001

 

W tym punkcie strona rządowa wykazuje się najprościej pisząc brakiem szacunku dla środowiska! Dlaczego? Proszę przeczytać:

W komunikacie z dnia 9.01.2014 r. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego napisał między innymi „z przykrością stwierdzamy, że dotychczasowe rozmowy z rolnikami były dialogiem „pozornym”. W trakcie 77 dniowego protestu w Szczecinie, w komunikacie ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (Szczecin, 30.01.2013 r.) strony zapisały, iż:

„Zdaniem Komitetu Protestacyjnego powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa mogłaby w przyszłości zapobiegać powstawaniu napięć społecznych w obszarze wsi i rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wspierało działania organizacji rolniczych w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.”

W komunikacie z dnia 9.01.2014 r. zaproponowano ówczesnemu wojewodzie zachodniopomorskiemu p. Marcinowi Zydorowiczowi: „W związku z powyższym p. Edward Kosmal poprosi p. Marcina Zydorowicza, Wojewodę Zachodniopomorskiego o podjęcie rozmów z p. dr hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji, pod patronatem i przy wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego, konferencji roboczej dotyczącej zasadności – lub też braku zasadności – powołania komisji dialogu społecznego ds. rolnictwa. Środowisko rolnicze potrzebuje dyskusji w oparciu o argumenty, a nie tła polityczne. Przez ostatni rok, rolnicy, politycy oraz urzędnicy nie byli w stanie doprowadzić do poważnej dyskusji i wypracowania rozwiązań prawnych. Jak ma wyglądać dialog państwa z rolnikami? Potrzebujemy głosu prawników w sprawie, harmonogramu działań oraz zaangażowania wszystkich stron. Wyrażaliśmy i wyrażamy gotowość do współpracy w tym punkcie. W sprawie ziemi, na dzień dzisiejszy, zostaje rolnikom – właścicielom gospodarstw rodzinnych czynny protest.”

Więcej: ZOBACZ

b) Postawa rządu i koalicji PO-PSL w sprawie (w ocenie protestujących):

CO ROBI RZĄD PO-PSL w styczniu 2015 roku? SAWICKI i PSL PO DWÓCH LATACH OD PODPISANIA KOMUNIKATU Z ROLNIKAMI W SZCZECINIE PRZYPOMINAJĄ SOBIE O KOMISJI TRÓJSTRONNEJ ds. ROLNICTWA. (28.01.2015 r.) (LINK)