styczeń 28, 2014
Drukuj

Komunikat: DUDA odwiedza rolników w Szczecinie. Komisja Krajowa oburzona postawą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa ZachodniopomorskiegoKomunikat z dnia 28.01.2014 r.

W komunikacie:
1. KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
obraduje w Szczecinie. Wypowiedziała się w sprawie rolników
(stanowisko w komunikacie).
2. DUDA i KOSMAL zapraszają KALEMBĘ do Szczecina
3. [ZDJĘCIA] Piotr DUDA, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
odwiedził protestujących w Szczecinie rolników.

***
KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” obraduje w Szczecinie. DUDA odwiedza protestujących rolników.

KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w stanowisku w sprawie sytuacji w województwie zachodniopomorskim stwierdziła między innymi:
„Szczególnie bulwersujący jest fakt, niepodejmowania rozmów z rolnikami, którzy od kilkunastu dni okupują Agencję Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w oczekiwaniu na spotkanie ze Stanisławem Kalembą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

TREŚĆ STANOWISKA:

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w sprawie sytuacji w województwie zachodniopomorskim

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradująca w dniach 28-29 stycznia 2014 r. w Szczecinie, po zapoznaniu się z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego wyraża swoje oburzenie brakiem dialogu społecznego i brakiem reakcji władz na postulaty zgłaszane przez stroną społeczną.

NSZZ „Solidarność” domaga się realizacji postulatów krajowych i regionalnych zgłoszonych 6 grudnia 2013 r.:

- opracowania i wdrożenia Specjalnego Programu Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego, który przyczyni się do ożywienia gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy,
- rewitalizacji przemysłu stoczniowego, zachowania podmiotowości ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i PKP Cargo S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu w Szczecinie; Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.

Rozwiązanie tych problemów ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji społecznej i gospodarczej województwa.

Szczególnie bulwersujący jest fakt, niepodejmowania rozmów z rolnikami, którzy od kilkunastu dni okupują Agencję Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w oczekiwaniu na spotkanie ze Stanisławem Kalembą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oświadcza, że w przypadku braku rzetelnego dialogu nakierowanego na rzeczywiste rozwiązywanie problemów, ogłosi akcję protestacyjną w obronie województwa zachodniopomorskiego.

***
DUDA i KOSMAL zapraszają KALEMBĘ do Szczecina

Edward Kosmal, Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wspólnie z Piotrem Dudą, Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wystosowali wspólnie zaproszenie do p. Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

TREŚĆ ZAPROSZENIA

Szczecin, dnia 28 stycznia 2014 r.

Pan
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze !

Zachodniopomorscy rolnicy, w zdecydowanej większości ludzie młodzi, pragnący żyć i pracować w swojej ojczyźnie, prowadzą od 14 stycznia 2014 r. czynną akcję protestacyjną w postaci pikiety pod Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie oraz okupacji sali konferencyjnej w siedzibie OT ANR.

Oczekują na Pana wizytę, aby porozmawiać o realizacji ubiegłorocznych postulatów i podpisanych ustaleń. Postulaty dotyczyły, szeregu problemów istotnych dla rozwoju gospodarstw rodzinnych i ich konkurencyjności, ale także suwerenności terytorialnej i bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

Kontrola jaką w ubiegłym roku w OT ANR w Szczecinie przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła obawy związane z brakiem realizacji przez ANR zadań z zakresu poprawy struktury obszarowej i przeciwdziałania nadmiernej koncentracji gruntów. Pokazała dowody i mechanizmy przepływu ziemi rolniczej w ręce obcego kapitału mimo moratorium na sprzedaż ziemi i obowiązywania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Raport wykazuje ponadto, że nie są to zjawiska marginalne.

Tematów do rozmów nie brakuje, dlaczego odmawia nam Pan prawa do dialogu?

(-)
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda

(-)
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”
Edward Kosmal

***
[ZDJĘCIA] DUDA rozmawia z rolnikami.

W załączeniu przekazujemy zdjęcia ze spotkania na ul. Szczerbcowej (Wały Chrobrego) oraz w okupowanej przez rolników sali konferencyjnej szczecińskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych (28.01.2014 r.). Foto: KPRWZ