lipiec 24, 2013
Drukuj

KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego Rolników WZ z dnia 24.07.2013 r.

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji na rynkach rolnych. W kontekście rozpoczynających się żniw ogromnego znaczenia nabiera znaczny spadek cen ziarna zbóż w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Szczególnie niepokoi rozwój sytuacji na rynku rzepaku- cena osiągnęła poziom widziany ostatnio w pierwszej dekadzie października 2010r.
Obawiamy się, że zaczyna spełniać się czarny scenariusz rozwoju sytuacji – wiele gospodarstw rodzinnych w naszym regionie, znacznie obciążonych kredytami na modernizację oraz kosztami zakupu ziemi, może utracić płynność finansową.

***

W dniu 25.07.2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dojdzie do spotkania Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zespołu Obrotu Ziemią Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

KPRWZ zaproponował aby w trakcie spotkania omówić:

1. Niezrealizowane postulaty z zakresu gospodarki gruntami, zgłoszone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 05 grudnia 2012 r.:

I. Uznanie dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych.

II. Objęcie tarczą antykorupcyjną procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywny udział instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów.

III. Omówienie planowanych rozwiązań prawnych ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych po 30 kwietnia 2016 r.

2. Sprzedaż ziemi i przedłużanie umów dzierżawy dla spółek planowanych zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

3. Omówienie realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r.:

a. kryteria oceny oferty w przetargach ofert pisemnych,
udział związków zawodowych w procedurze przetargowej.

b. Dodatkowo przedstawiciele KPRWZ zaproponują omówienie aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na rynku zbóż i rzepaku.

KPRWZ
Foto: domena publiczna