Kontakt

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego (KP RWZ)

e-mail: protestrolnikow@gmail.com

Korespondencję w formie tradycyjnej
prosimy kierować na adres:

NSZZ RI „Solidarność” Pomorza Zachodniego
Al. Wojska Polskiego 113
70-483 Szczecin

z dopiskiem: PROTEST ROLNIKÓW

***

Pomoc finansowa:
Jeżeli jesteście Państwo w stanie wspomóc naszą działalność finansowo,
to prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
57 2030 0045 1110 0000 0273 4770

z dopiskiem: Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”
ul. Wojska Polskiego 113
70-484 Szczecin