Listopad 11, 2014
Drukuj

E. Kosmal: JAN BIAŁKOWSKI kandyduje do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o kandydaturze Jana Białkowskiego na terenie powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego (woj. zachodniopomorskie). Prosimy o Państwa poparcie.

Dlaczego JAN BIAŁKOWSKI?

Kandydat na radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Woj. Zach.

Okręg nr 5 – powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki oraz stargardzki
Lista: Prawo i Sprawiedliwość Pozycja na liście: 4

Edward Kosmal:
Jan Białkowski będzie godnym reprezentantem wsi Pomorza Zachodniego

Potrzebujemy takich radnych jak Jan Białkowski. Rolnika, który zamienił postulaty naszych protestów na Kartę Gospodarstw Rodzinnych. Człowieka, bez którego wiedzy i doświadczenia, nie bylibyśmy w stanie zorganizować między innymi 77-dniowego protestu rolników, trwać w walce do dziś i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

ROLNICY SZCZECIN 2012Chcemy żyć w sprawiedliwym świecie. Chcemy mieć nadzieję na rozwój naszych dzieci i wnuków. Dla wielu z nas, wydawałoby się, postulaty nie do spełnienia. Budzi się w nas opór, a do tego często tracimy wiarę. Nie możemy doszukać się sprawiedliwości w stanowiących o naszym życiu zapisach prawa i działaniach tych czy innych polityków i urzędników. To, że ludzie nie chodzą na wybory i nie mają nadziei na przyszłość, to efekt braku wiary. Przegrywamy dziś ze swoistego rodzaju inną „wiarą” spychającą nas, za pomocą pieniędzy, na margines – bez szansy na rozwój i samostanowienie na własnym podwórku. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Zapominamy, że sprawiedliwość, a więc i intencje obowiązujących dziś praw, muszą pochodzić z wiary. Bez wiary i zaufania dla Państwa nasze życie społeczne, samorządowe, zaczyna tracić sens. Nie może być na to naszego przyzwolenia.

Protestującym na Pomorzu Zachodnim rolnikom nie brakuje wiary. Jestem o tym przekonany, doświadczam tego. Inaczej nie bylibyśmy w stanie, nieprzerwalnie, protestować przez dwa lata. Zaczęliśmy na przełomie 2012 i 2013 roku. Przez 77 dni protestowaliśmy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wyjeżdżaliśmy traktorami na ulice miasta. Czy coś się od tamtych dni zmieniło? Myślą Państwo, że ktoś za nas w Warszawie lub Brukseli urządzi życie na Pomorzu Zachodnim? W efekcie wspólnego przegrywania staliśmy się silniejsi. Chcemy mieć wpływ na nasze życie. Walczymy z obecnymi władzami państwa i województwa w obronie polskiej ziemi. Walczymy przeciw jej niekontrolowanemu wykupowi przez obcy kapitał. Walczymy o równe prawa w dostępie do ziemi dla polskich rolników. Chcemy ułatwień w sprzedaży bezpośredniej i z gospodarstw rolnych, tak jak w krajach Unii Europejskiej. Rolnictwo było, jest i będzie ważnym segmentem gospodarki Pomorza Zachodniego.

Obowiązkiem rolnika jest angażowanie się w działalność organizacji zawodowych i społecznych oraz aktywny udział w wyborach wszystkich szczebli. Bez tego zaangażowania wieś zmieni się w „niedomiasto”. Straci własną tożsamość i zdolność do tworzenia dialogu, między innymi z miastem. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, zaraz po Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamencie Europejskim, jest dla nas najważniejszy miejscem do stanowienia naszego prawa i rozwoju. Nasze środowisko potrzebuje silnej reprezentacji w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę Państwa o poparcie kandydatury Jana Białkowskiego.

Edward Kosmal
przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

O kandydacie:

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie

Właściciel 20-hektarowego gospodarstwa rolnego

Przebieg pracy zawodowej:

2010 – 2013
dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

2006 – 2009
kierownik Biura Powiatowego w Biurze Powiatu Łobeskiego
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego AR i MR

2000 – 2002
zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
i Polityki Rolnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Z tytułu działalności społecznej i pracy zawodowej uczestniczył
w kilku istotnych dla rolnictwa i regionu wydarzeniach, takich jak:

• obrona przed upadłością Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego Nowamyl S.A.,
• wypracowanie optymalnego modelu gospodarstwa rolnego,
• utworzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa
przy Wojewodzie Zachodniopomorskim i Marszałku Województwa,
• włączenie cukrowni zachodniopomorskich do Krajowej Spółki Cukrowej,
• obrona przed wrogim przejęciem PZZ w Stoisławiu.

* Opracowanie na podstawie materiału wyborczego
KW Prawa i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa

fot. KPRWZ