październik 15, 2015
Drukuj

KPRWZ: Radio ZET i już? Czyli kolejna odsłona ataków na Edwarda Kosmala

Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

K O M U N I K A T z dnia 15.10.2015 r.

***
Komentowany materiał Radia ZET (15.10.2015 r.): ZOBACZ
Przedruki: FARMER.PL  (15.10.2015 r.), PARLAMENTARNY.PL (15.10.2015 r.)

W dniu 15 października br. miała miejsce kolejna odsłona niewybrednych ataków na naszego przewodniczącego Edwarda Kosmala. Zastanawiające jest to, że ataki nasiliły się tuż po uchwaleniu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przed Radiem ZET był Super Express (14.07.2015 r.).

Przypomnijmy, że w trakcie prac parlamentarnych nad projektem zgłoszonym przez klub PSL, po dwóch turach rozmów z Premier Ewą Kopacz (potwierdziła to kilkakrotnie w trakcie swojego pobytu w Szczecinie) udało nam się wprowadzić kilka istotnych zmian, które spowodowały między innym:

  • usunięcie z ustawy zapisu przywracającego możliwość wyłączenia z dzierżawy 30% gruntów w zamian z możliwość wykupu pozostałej części,
  • usunięcie zapisu wprowadzającego możliwość cesji z powodów finansowych,
  • usunięcie zapisu umożliwiającego legalizację bezumownego użytkowania gruntów, bez obowiązku przeprowadzania przetargu,
  • wprowadzenie zapisu zrównującego dzierżawę i sprzedaż jako formy rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP,
  • wprowadzenie zapisów umożliwiających powszechne stosowanie przetargu ofert pisemnych.

Wprowadzone zmiany nie uczyniły ustawy idealną, ale znacząco ograniczyły możliwość spekulacyjnego wykupu ziemi rolniczej.

W dniu 15 października br. w Radio ZET pojawiły się informacje następującej treści: „Broni rolników zatrzymanych według prokuratury za ustawianie przetargów, a sam kiedyś donosił na ustawianie przetargów przez innych. Chodzi o przewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego Edwarda Kosmalę”.

Opublikowane przez Radio ZET informacje mogą służyć za przykład dziennikarskiej nierzetelności.
Po pierwsze, przekręcono nazwisko, nasz przewodniczący nazywa się Kosmal a nie Kosmala.
Po drugie, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny dawno nie istnieje, od połowy marca 2013 r funkcjonujemy w formule Komitetu Protestacyjnego.

Po trzecie, Edward Kosmal nie donosił na ustawianie przetargów przez innych, lecz realizował swoje obowiązki wynikające z funkcji Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” i sygnatariusza „Ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r.”

Bowiem, zgodnie z §6 pkt. 1 Związek realizuje swe cele poprzez reprezentację i obronę swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji gospodarczych, socjalnych i kulturalnych we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów ekonomicznych i socjalnych rolników i ich rodzin oraz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa.

Również organizowanie wzajemnej pomocy członków Związku, jest zadaniem statutowym.

Jako sensacyjną Radio ZET podaje informację, że dziennikarz Radia ZET dotarł do notatek służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych ze spotkań z Kosmalą (ponownie przekręcono nazwisko).

Te sensacyjne dokumenty to notatka z dnia 24.04.2015r. z rozmowy telefonicznej Dyrektora Roberta Zborowskiego z Edwardem Kosmalem. Cóż w tym sensacyjnego, że przewodniczący Związku dzwoni do Dyrektora Agencji i pyta czy sprzedano ziemię, którą są zainteresowani rolnicy aby móc powiększyć swoje gospodarstwa. Natomiast spółka której Agencja sprzedała ziemię jest jedną z trzech spółek zarejestrowanych pod tym samym adresem należących do tych samych udziałowców tylko w różnych konfiguracjach.

To ma być informacja kompromitująca Kosmala!

W dalszej części notatki Kosmal zwraca uwagę, że przygotowywane przetargi mogą nie być transparentne.

Nie pobiegł jak Dyrektor Zborowski na policję, ale jako przewodniczący Związku i sygnatariusz ustaleń, których efektem są obecne procedury zwrócił uwagę osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie przetargów o mogących wystąpić nieprawidłowościach.

Jest to działanie naganne, czy świadczące o odpowiedzialności i praworządności?

Drugim sensacyjnym dokumentem jest „Lista obecności ze spotkania Dyrektora ANR OT w Szczecinie z Przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Edwardem Kosmalem i rolnikami pow. stargardzkiego w dniu 04.05.2015 r.”

Dokument jak najbardziej oficjalny, na którym sporządzono odręczną notatkę, że jeden z rolników uczestniczących z Kosmalem w spotkaniu poinformował, że ma wątpliwości w stosunku do przejrzystości działań Izby Rolniczej w przygotowaniu wniosków o przetarg ofertowy.

Znów mamy do czynienia z sytuacją w której legalnie działający Związek realizuje swoje zadania statutowe. Zgłasza osobie odpowiedzialnej za organizacje przetargu swoje wątpliwości i spostrzeżenia, po to żeby procedura przetargowa była transparentna.

Gdzie w tym przypadku jest złamanie prawa?

Mając powyższe na uwadze spróbujcie państwo sami ocenić profesjonalizm i moralne kwalifikacje dziennikarza Radia ZET, który opisaną sytuację widzi w sposób następujący: „Dokumenty z agencji pokazują, że przewodniczący komitetu protestacyjnego dobrze zna mechanizmy ustawiania przetargów, bo w maju i kwietniu tego roku spotykał się z urzędnikami agencji i zawiadamiał o nieprawidłowościach”

Uprzejmie donosimy, że co najmniej trzykrotnie w tym roku spotykaliśmy się z Prezesem ANR Leszkiem Świętochowskim i też rozmawialiśmy o nieprawidłowościach. Taka jest nasz rola. Większość tych spotkań opisywali lub nagrywali nasi szczecińscy dziennikarze, ale oni są obiektywni i są profesjonalistami, choć i od tej reguły zdarzają się odstępstwa.

Na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie.

Dzień wcześniej w Radiu ZET u Moniki Olejnik gościł minister Marek Sawicki, który jak powszechnie wiadomo jest wielkim „sympatykiem” Edwarda Kosmala. Mamy nadzieję, że to tylko przypadkowa zbieżność faktów.

KPRWZ
15.10.2015 r.

1-1-Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-10-15 105905

Fot. Internet / radiozet.pl (15.10.2015 r.)