Luty 18, 2014
Drukuj

LIST OTWARTY do Prezesa RZEPY

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, 18.02.2014 r.

List otwarty do Jarosława Rzepy,
prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotyczy: wystąpienia w programie Radia Koszalin „Studio Bałtyk”
w dniu 12 lutego 2014 r.

Źródło: LINK

Szanowny Panie Prezesie,
stwierdził pan między innymi, że trudno znaleźć rozwiązania wobec haseł, bo brakuje nam konkretnych postulatów (dop. nam, czyli Komitetowi Protestacyjnemu Rolników Województwa Zachodniopomorskiego). Wobec powyższego zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajduje się tam raport Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z realizacji postulatów zgłoszonych w Szczecinie w dniu 5 grudnia 2012 r. na początku 77-dniowego rolniczego protestu (5.12.2012r. – 19.02.2013r.). Dokument nosi tytuł: „Zrozumieć protest”. Ufamy, że również panu pomoże on zrozumieć nasz protest, docenić konsekwencję działania oraz wagę spraw o które walczymy.  LINK

Raport KPRWZ pt. „Zrozumieć PROTEST” zawiera między innymi opis stanu realizacji postulatu nr. 13, w którym domagamy się wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaż, a który według informacji przekazanych przez pana w Radio Koszalin w dniu 12.02.2014 r., mieliśmy wprowadzić w styczniu 2014 roku. Na podstawie dokumentu łatwo stwierdzić, że spośród 14 zgłoszonych postulatów, 4 dotyczą gospodarowania gruntami, co stanowi 28,57 proc. wszystkich postulatów, a nie 90 proc. jak stwierdził pan w w/w audycji. W raporcie można znaleźć również wyjaśnienie przyczyn podpisania i ocenę realizacji ustaleń z 11 stycznia 2013 r.

W audycji Radia Koszalin pyta pan, czy protestujący rolnicy złożyli uwagi do projektu PROW 2014 – 2020? Zapewniamy, że zarówno indywidualnie (dop. poprzez Internet), jak również zbiorowo w trakcie spotkania z wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi panią Zofią Szalczyk (Koszalin, 14.02.2014 r.) zgłaszaliśmy uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Warsztatem pracy rolnika jest ziemia, dlatego sprawą bardzo ważną jest umożliwienie poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych jako podstawy ustroju rolnego kraju i podstawowej jednostki organizacyjnej rolnictwa w UE. Szczególną troską należy otoczyć gospodarstwa prowadzone przez dobrze wykształconych młodych ludzi. Nie są to, jak pan twierdzi, hasła ale podstawy racjonalnej polityki państwa.

Sprawą fundamentalną, zagrażającą suwerenności i bezpieczeństwu żywnościowemu kraju jest realizowana przez rząd PO – PSL polityka niekontrolowanej, bezmyślnej wyprzedaży ziemi rolniczej, której stanowczo się przeciwstawiamy i nie zamierzamy dyskutować nad jej „uspołecznieniem”.

Rolą państwa i samorządów regionalnych jest tworzenie dla naszych gospodarstw warunków uczciwego konkurowania na unijnym rynku. Czy samorząd Województwa Zachodniopomorskiego robi coś w tym zakresie? Oczywiście oprócz apelu w sprawie restrykcyjnych przepisów dotyczących wędzenia.

Wracając do kwestii PROW – środki unijne są istotnym czynnikiem uzupełniającym dochody z produkcji i wspierającym modernizację gospodarstw, nie można jednak przeceniać ich roli.

Natomiast na podstawie pana wypowiedzi można odnieść wrażenie, że to one zdecydują o przyszłości rolnictwa w regionie.

Warto przypomnieć , że budżet PROW 2014 – 2020, będzie mniejszy od budżetu PROW 2007 – 2013 o ok. 3,7 mld euro.

W poprzedniej perspektywie podział środków na regiony był bardzo niekorzystny dla naszego województwa. Dla przykładu zrealizowane płatności w ramach wszystkich umów dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 219 673 696,50 zł co stanowiło 2,9 proc. zrealizowanych płatności w skali kraju. Według pana wypowiedzi, te niekorzystne zasady zostaną utrzymane, jedynie środki na inwestycje mogą być zwiększone do 5,2 proc. krajowego budżetu zaplanowanego na to poddziałanie, czyli mogą wynieść ok. 0,6 mld zł na 7 lat.

Dla porównania Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, w ciągu ostatnich dwóch lat, odprowadzał do budżetu państwa podobne środki w ciągu roku. Ze względu na podwojenie przez Agencję, w roku bieżącym, planu sprzedaży można zakładać, że środki odprowadzone do budżetu będą również dwa razy większe, czyli w ciągu roku nasze województwo odprowadzi do budżetu prawie dwa razy większe środki, niż te które w ciągu siedmiu lat wpłyną na jego teren w ramach poddziałania PROW: „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” i to w optymistycznym wariancie wzrostu koperty wojewódzkiej do 5,2 proc.

Dodatkowym problemem jest, czy obciążeni do granic wytrzymałości kosztami wykupu ziemi rodzimi rolnicy, będą jeszcze w stanie inwestować w rozwój gospodarstwa, czy środki te posłużą wsparciu inwestycji w spółkach z obcym kapitałem, które ziemię kupują dużo taniej.

Panie Prezesie,
zapewniamy pana, że praktyka zawodowa nauczyła nas oddzielać ziarno od plew. Dlatego potrafimy ocenić co jest sprawą fundamentalną, co jest ważne, a co mniej istotne. Wobec opisanych wyżej problemów, gratulujemy panu dobrego samopoczucia.

Przekazał pan słuchaczom Radia Koszalin kilka nieprawdziwych informacji, które jak sądzimy obliczone były na wywołanie niechęci społeczeństwa wobec działań Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Z ubolewaniem odnotowujemy, iż jest to kolejne pana wystąpienie medialne w tym tonie. Jest pan członkiem Zarządu Województwa, a jednocześnie regionalnym liderem i członkiem władz krajowych Polskiego Stronnictwa Ludowego – partii współrządzącej i odpowiadającej za sprawy rolnictwa. Oczekujemy od pana dyskusji na argumenty.

Z poważaniem

(-)
Edward Kosmal
Przewodniczący KPRWZ