luty 4, 2013
Drukuj

LIST POLAKÓW mieszkających tymczasowo w Zjednoczonym Królestwie do Ambasadora RP (28.01.2013 r.)

Pan Witold Sobków,

Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej,

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej,
47 Portland Place,
London W1B 1JH

My, obywatele polscy mieszkający tymczasowo w Zjednoczonym Królestwie, mając nadzieję powrócić do naszego kraju i znaleźć pracę w gospodarce na wsi protestujemy i wyrażamy wielkie obawy w związku z obecnie proponowaną wysprzedażą polskich ziem rolnych międzynarodowym korporacjom. Ziemie te następnie będą udostępniane dla upraw roślin GMO w “specjalnie wyznaczonych strefach”.

Jak Panu wiadomo, w tej chwili odbywają się protesty rolników przeciwko “prywatyzacji i eksploatacji” polskiej wsi i obecnie staje się to sprawą ogólnonarodową.

W naszej akcji wspierają nas obywatele Zjednoczonego Królestwa, którzy regularnie odwiedzają Polskę i szczególnie cenią piękno jej wsi oraz wspaniałą tradycyjną żywność. Razem żądamy od Pana interwencji w tej sprawie i wywarcia nacisku na rząd polski, aby uznał zasadność protestu rolników, podejmując dzałanie, aby ich niżej wymienione żądania zostały wzięte pod uwagę:

*Powstrzymanie wysprzedaży polskiej ziemi rolnej międzynarodowym korporacjom
*Wprowadzenie ustawowego zakazu upraw i handlu roślinami GMO na polskiej ziemi
*Zlikwidowanie uciążliwych przepisów blokujących i zakazujących sprzedaży w miejscowych sklepach produktów wytworzonych w gospodarstwie.
Jako przedstawiciela Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, prosimy Pana również o spotkanie się z nami i bezzwłoczne omówienie tych pilnych spraw.

Z poważaniem,

zgodnie z podpisami na orginale

wysłano 28.01. 2013

Adres kontkatowy:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC -
International Coalition to Protect the Polish Countryside
Hardwick Estate Office
2 The Ridgeway
Whitchurch-on-Thames
Reading RG8 7RD

Tel: 0118 984 2955
Email: hardwickestate@btinternet.com