marzec 3, 2013
Drukuj

MRiRW: Odniesienie do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r.

Jeżeli wyniki trwających obecnie analiz wskażą na zasadność złożenia odwołania, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Ministra Sprawa Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu złożenie przez Rzeczpospolitą Polską odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej. Więcej MRiRW