lipiec 7, 2013
Drukuj

Olejniczak (SLD) w „Gazecie Wyborczej”: Z rolnikami po dobroci

Polska wieś się zmienia. Większość jej mieszkańców pracuje poza rolnictwem. Wreszcie rośnie powierzchnia gospodarstw, ich koncentracja i specjalizacja produkcji. Eksport polskiej żywności jest imponujący. Ale zasoby polskiej wsi nie są wykorzystywane w pełni.
Polskie rolnictwo wymaga zmian o charakterze cywilizacyjnym, ale PSL jako partia konserwatywna nie ma na nie ochoty. Potrzebna jest inspiracja z zewnątrz. Taką rolę może odegrać nowa Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-20. Jeśli jednak Polska chce w pełni wykorzystać nową WPR, to konieczne są poważne reformy na wsi.

Więcej: www.sld.org.pl