luty 14, 2013
Drukuj

OT ANR w Szczecinie wznawia sprzedaż ziemi

„Szczeciński oddział wdrożył i respektuje nowe procedury mające na celu uspołecznienie procesu rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu WRSP na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży” – oświadczenie tej treści wystosował wczoraj Jacek Malicki, pełniący obowiązki dyrektora OT ANR w Szczecinie. Więcej FARMER.PL