Styczeń 8, 2013
Drukuj

Otrzymaliśmy list poparcia od rolników

List poparcia od rolników oraz członków stowarzyszeń opowiadających się za wprowadzeniem zakazu obrotu i upraw GMO. POPARCIE rolnicy ekologiczni 8.01.2012