Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=170
styczeń 17, 2013

PISMO MKP RWZ do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych p. Leszka Świętochowskiego

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, 17 stycznia 2013 r.

Pan Leszek Świętochowski
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Szanowny Panie Prezesie!

Pragniemy poinformować Pana Prezesa, że protestujący od 05 grudnia 2012 r. zachodniopomorscy rolnicy z nadzieją przyjęli podpisanie w dniu 11 stycznia br. ustaleń określających zasady postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy rozdysponowaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa. Mimo, iż wynegocjowane rozwiązania nie w pełni satysfakcjonują protestujących, to zostały przyjęte jako dowód dobrej woli kierownictwa resortu i władz ANR. Zgodnie z ustaleniami Komitet Protestacyjny zawiesił czynną akcję protestacyjną – licząc na systematyczną realizację uzgodnień.

Niestety, informacja o pozostaniu pana Adama Poniewskiego (mimo odwołania z funkcji dyrektora) na kierowniczym stanowisku w Agencji wzbudziła niepokój i przyczyniła się do ponownego wzrostu napięcia.

W naszych wypowiedziach często podkreślamy, że zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości obecnie obowiązującego prawa. Również w trakcie negocjacji często dochodziliśmy do wspólnego wniosku, że w obecnych uwarunkowaniach prawnych ogromnego znaczenia nabiera determinacja i dobra wola kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji.

Podpisane w dniu 11 stycznia br. ustalenia, wzmacniające rolę czynnika społecznego w procesie gospodarowania gruntami jeszcze bardziej uzależniają osiągnięcie pozytywnych efektów od dobrej współpracy kierownictwa oddziału ze środowiskiem rolniczym.

Właśnie brak możliwości współpracy były powodem wniosku o odwołanie z pełnionych funkcji: Dyrektora Oddziału Terenowego Adama Poniewskiego, Zastępcę Dyrektora Marka Gila, Zastępcę Dyrektora Krzysztofa Fidosza. Zachodniopomorscy rolnicy mają ogromne poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, nie jest dla nich istotne czy masowy przepływ polskiej ziemi w obce ręce odbywał się niezgodnie z prawem, czy tylko z jego naruszeniem. Obwiniają za ten proceder kierownictwo OT ANR w poprzednim składzie, dla środowiska rolniczego w/w panowie są już niewiarygodni.

Rzeczywistej zmiany zasad funkcjonowania OT ANR w Szczecinie mogą dokonać tylko nowi ludzie.

Do rozstrzygnięcia pozostają dwie kwestie – czy rządzący mają autentyczną wolę naprawy dotychczasowej sytuacji oraz czy stosowne rozwiązania zechcą wprowadzić w życie sami czy będą ją musieli wymusić rolnicy kolejnymi protestami.

Prosimy o pilne ustosunkowanie się do zgłoszonego problemu.

(-)
Przewodniczący MKPRWZ
Edward Kosmal

Do wiadomości:
Pan Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.