marzec 1, 2013
Drukuj

Pismo NSZZ RI ,,Solidarność” do Premiera RP w związku z brakiem dialogu społecznego (27.02.13 r.)

27 lutego br. do kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęło pismo , w którym NSZZ RI ,,Solidarność’’ ponownie żąda niezwłocznego podjęcia dialogu społecznego w zakresie wcześniej przedstawionych postulatów. W liście została załączona również Uchwala Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 25 lutego br. Więcej SOLIDARNOŚĆ RI