Listopad 6, 2015
Drukuj

POLITYCY DZIELĄ, a DZIENNIKARZE gubią… się… Reakcja na informację Radia Szczecin z 5.11.2015 r.

Prezydium Zachodniopomorskiej
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

K O M U N I K A T z dnia 6.11.2015 r.

***

W związku z informacją przekazaną w dniu 5.11.2015 r. przez Radio Szczecin („Kto nowym prezesem ANR? Nieoficjalnie: Zimnicki kandydatem” (Zobacz)”, dotyczącą obsady funkcji Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oświadczamy co następuje:

1. Nieprawdziwą jest informacja jakoby pan Stanisław Zimnicki miał reprezentować NSZZ RI „Solidarność” „ w walce z poprzednią dyrekcją ANR w Szczecinie”.

Statutowym celem działania NSZZ RI „Solidarność” jest ochrona własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa.

Nigdy celem naszego działania nie była walka z organami administracji państwowej, co najwyżej zabieganie o poprawę jakości obsługi rolników będących ich petentami.

2. NSZZ RI „Solidarność” nigdy nie podpisywała z panem Stanisławem Zimnickim żadnej umowy.

Natomiast wiosną 2014r. umowę o świadczenie usług doradztwa gospodarczego i zastępstwa procesowego podpisała z panem Stanisławem Zimnickim grupa rolników z okolic Pyrzyc. Rolnicy ci w większości nie byli członkami NSZZ RI „Solidarność” ale aktywnie uczestniczyli w protestach organizowanych przez Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz krajowych organizowanych przez NSZZ RI „Solidarność”.

Uważamy, że mieli do tego prawo i nasz Związek nigdy tego prawa nie kwestionował.

Niestety pan Zimnicki nie zamierzał poprzestać na doradzaniu grupie pyrzyckich rolników, mimo, że nigdy nie był członkiem rolniczej solidarności postanowił zostać jej doradcą, na dodatek próbował scedować na Związek swoje zobowiązania wobec wspomnianej wyżej grupy rolników.

W e-mailu z dnia 24.10. 2014r. kierowanym głównie do pyrzyckich rolników napisał:

„Panowie,

Tak jak sygnalizowałem już w rozmowach, analizując też wszelkie sygnały i rozwój wydarzeń, uważam, że dotychczasowa formuła mojej współpracy z grupą Rolników pyrzyckich uległa wyczerpaniu. Nie możemy dać się, mówiąc kolokwialnie – „rozprowadzić” i lekceważyć, jako jakaś grupka „obszarników”, która chce pozałatwiać wyłącznie swoje interesy. Sami naszym przeciwnikom nie możemy dostarczać argumentów. W związku z tym, że naturalnym, niezawodnym i uczciwym partnerem i sojusznikiem tej wielkiej sprawy jest NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, którego liderów darzymy sympatią i zaufaniem, to z nimi musimy zacieśnić naszą współpracę. Wszystkim niezłomnym Rolnikom pyrzyckim proponuję przystąpienie do Związku, a ja chciałbym rozwiązać naszą umowę za porozumieniem stron z dniem 31.10. br.

Kontynuacja wszelkich rozpoczętych spraw pyrzyckich i zdynamizowanie batalii walki ogólnopolskiej, winna być już prowadzona pod sztandarami Solidarności RI. Prezydium Rady Krajowej Związku dało zielone światło tej sprawie, ja zaś uzyskam tym samym zaszczytne miano eksperta i doradcy Związku. Mój mandat negocjacyjny i presja operacyjna, będą od tej chwili wielokrotnie silniejsze.”

Problem polega na tym, że ani Prezydium Rady Krajowej Związku nie dało zielonego światła, ani pan Zimnicki nie uzyskał zaszczytnego miana eksperta i doradcy Związku.

Późną jesienią ubiegłego roku przygotował kilka wersji umowy jego współpracy z NSZZ RI „Solidarność”, ale żadna nie została podpisana przez Przewodniczącego Związku.

Legalna współpraca Związku z panem Zimnickim ograniczyła się do wysłania do Rzecznika Praw Obywatelskich dwóch przygotowanych przez niego pism. Ich efekt był żaden ale w wyobraźni ich autora osiągnął rozmiary monstrualne.

Na tym pan Zimnicki nie poprzestał, w sierpniu tego roku postanowił zastąpić organy statutowe naszego Związku i narzucić mu swoje stanowisko w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Na dodatek aby się uwiarygodnić zaczął rozsyłać do rolników datowane na dzień 25 września 2014r. „Porozumienie” , które rzekomo miało potwierdzać jego status eksperta Związku.

Zgodnie z §57 ust. 2 Statutu NSZZ RI „Solidarność”, dokumenty w imieniu Związku podpisuje Przewodniczący Związku.

Podpis na „Porozumieniu” z pewnością nie jest podpisem Jerzego Chróścikowskiego, wydał on zresztą oświadczenie w tej sprawie.

Poza tym istnieje dostatecznie dużo dowodów aby wykazać antydatowanie tego „dokumentu”.

(-)
Edward KOSMAL
Przewodniczący Zachodniopomorskiej
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

Podpis na „Porozumieniu” z pewnością nie jest podpisem Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”. Zgodnie z §57 ust. 2 Statutu NSZZ RI „Solidarność”, dokumenty w imieniu Związku podpisuje Przewodniczący Związku.:

POROZUMIENIE Obrocki_Zimnicki jest pozbawione podstaw prawnych 25_wrzesnia_2014

 Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wydał oświadczenie w tej sprawie:

SPROSTOWANIE J_Chroscikowski z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

Fot. KPRWZ
Protest w geście solidarności z aresztowanymi rolnikami z okolic Pyrzyc.
Przed siedzibą szczecińskiego oddziału terenowego ANR (12.10.2015 r.).

DSC00623