Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=1450
grudzień 12, 2012

Pomorska NSZZ RI Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe

Uchwała nr 1

Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność’’
w sprawie poparcia protestu rolników
z województwa zachodniopomorskiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.

na podstawie § 38 ust. 2 i 3 Statutu NSZZ RI „Solidarność” Rada Wojewódzka uchwala co następuje:

§ 1

Pomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI ,,Solidarność’’ popiera w całości akcje protestacyjną rolników województwa zachodniopomorskiego i zgłoszone podczas akcji postulaty.

§ 2
Pomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI ,,Solidarność’’ ogłasza pogotowie strajkowe dotyczące bardzo złej sytuacji w polskim rolnictwie i braku reakcji polskiego Rządu
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Pomorskiej
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”
/-/ Stanisław Anders