Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=1571
luty 4, 2013

Poparcie organizacji ludowo-narodowo-patriotycznych 28.01.2013 r.

My Polacy, będący przedstawicielami organizacji ludowo-narodowo-patriotycznych oświadczamy, że ziemia polska powinna być własnością Narodu. Dzierżawa ziemi może być tylko przejściową formą zagospodarowania gruntów. Przekształcenie rodzinnych gospodarstw w przedsiębiorstwa nie ma społecznego uzasadnienia.
Więcej: POPARCIE ORGANIZACJI 28.01.2013