luty 7, 2013
Drukuj

Poparcie Rolników Indywidualnych przez Solidarnych 2010

W trakcie Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia Solidarni 2010, które odbyło się 19 stycznia w Warszawie 2013 r., podjęto uchwałę w sprawie poparcia protestu NSZZ Rolników Indywidualnych przeciwko wykupowi polskiej ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Solidarni 2010 solidaryzuje się z protestującymi oraz poprze każdy protest zmierzający do zablokowania tego szkodliwego dla polskiej racji stanu procesu.

Tematy niejednokrotnie były poruszane przez Stowarzyszenie na portalu:
http://solidarni2010.pl/aktualnosci-bronmy-polski.html – osobno Śląsk i Kresy
http://solidarni2010.pl/index.php?dzial=archiwum&q=GMO
http://solidarni2010.pl/index.php?dzial=archiwum&q=rolnictwo