styczeń 23, 2013
Drukuj

Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (21.01.2013 r.)

Nowe szczegółowe wytyczne, przygotowane na podstawie negocjacji rolników z Ministrem Rolnictwa i Prezesem ANR w dniu 11 bm., mają poprawić obrót ziemią rolniczą, szczególnie w zakresie wyeliminowania „słupów” z przetargów ograniczonych. Dotyczą sprzedaży, dzierżawy i zabezpieczeń przy nabywaniu nieruchomości.Więcej ZIR