marzec 9, 2013
Drukuj

RADOM: Solidarność RI będzie pikietować pod Biurem Poselskim marszałek Sejmu RP p. Ewy Kopacz

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska informuje PP Dziennikarzy, że 14 marca 2013 r. w godzinach 11.00-12.00 będzie pikietować pod Biurem Poselskim marszałek Sejmu RP p. Ewy Kopacz przy ul. Zbrowskiego w Radomiu.

Pikieta ta jest elementem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych skierowanej przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi rolnej i wyrazem solidarności z rolnikami z zachodnich terenów Polski.

Tomasz Świtka
Przewodniczący
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
Ziemia Radomska

Info: http://www.solidarnoscri.pl