styczeń 18, 2013
Drukuj

Rolnicza pikieta w Żywcu: Stop GMO!

Chcemy wprowadzenia ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO, a nie tylko w formie rozporządzeń łatwych do uchylenia. Uchwalona niedawno ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie 28 stycznia, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale pozwalają na handel ich nasionami. Naszym zdaniem to kolejny gest w kierunku korporacji, a przerzucenie na rolników odpowiedzialności za skażenie środowiska nasionami GMO! Chcemy również wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych płodów rolnych, surowców gospodarczych i sprzedaży wytworzonych produktów. Więcej BESKIDZKA24.pl