marzec 26, 2017
Drukuj

Komunikat z posiedzenia Zach. Rady Woj. NSZZ RI „Solidarność” [25.03.17 r.]

KOMUNIKAT z posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 25 marca 2017 r.

W dniu 25 marca 2017 r. w miejscowości Domacyno k. Białogardu obradowała Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”.

Rada dokonała szczegółowej analizy sytuacji powstałej w wyniku akcji przeprowadzonej przez Pyrzyckie Stowarzyszenie Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych Przez Agencje Nieruchomości Rolnych w dniu 23 marca 2017 r.

Rada zapoznała się szczegółowo z postulatami zgłoszonymi przez Pyrzyckie Stowarzyszenie Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych Przez Agencje Nieruchomości Rolnych w siedzibie OT ANR w Szczecinie oraz odpowiedziami na nie udzielonymi przez OT ANR.

Rada potwierdziła, że rozwiązania prawne przyjęte w ustawie z 16 kwietnia 2016 r. oraz polityka państwa w zakresie gospodarowania gruntami prowadzona przez ANR są pozytywnymi przykładami realizacji postulatów o realizację których, za rządów koalicji PO- PSL, Związek walczył prawie przez cztery lata.

Na podstawie odpowiedzi udzielonej przez OT ANR, osobistych doświadczeń swoich członków oraz opinii rolników uczestniczących w przetargach, a także przedstawicieli Związku biorących udział w pracach Rady Społecznej działającej przy OT ANR w Szczecinie, zdecydowanie pozytywnie oceniono zmiany jakie zaszły w OT ANR.

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka uznała, że głównym celem wydarzeń z dnia 23 marca 2017 r., była kompromitacja środowiska NSZZ RI „Solidarność”, głównej siły dążącej do obecnych zmian, co jest podstawowym warunkiem przywrócenia starego porządku.

Mając na względzie docierające informacje, świadczące o manipulacjach jakich dopuścili się organizatorzy w celu zmobilizowania rolników do udziału w akcji, Rada zdecydowała o zorganizowaniu w trybie pilnym następnego posiedzenia na terenie pow. pyrzyckiego i zaproszeniu na nie rolników biorących udział w akcji, w celu poznania ich argumentów.

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka upoważniła Prezydium do podejmowania wszelkich działań stosownie do szybko zmieniającej się sytuacji, a przede wszystkim wystosowania listu do Premier Beaty Szydło oraz wezwania do podjęcia stosownych działań przez Prezydium Rady Krajowej Związku.

ZRW NSZZ RI „Solidarność”

Zobacz także: Komunikat Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 23.03.2017 r. 

 

Protest 61

Fot. MKPRWZ