lipiec 3, 2013
Drukuj

Rozmowy w Warszawie. KOMUNIKAT KPRWZ z dnia 3.07.2013 r.

KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3.07.2013 r.
ze spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie spotkania strona społeczna wykazała, że większość postulatów rolników nie została zrealizowana mimo deklaracji strony rządowej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że prace nad projektem ustawy o gospodarowaniu ziemią po 2016 roku jeszcze trwają.

Uznano, że sprawami wymagającymi pilnego uzgodnienia stanowisk
strony społecznej i rządowej są:

- zakaz sprzedaży i przedłużenia umowy dzierżawy dla spółek,
- zmiany kryteriów w przetargach ofertowych
(dop. cena nie może być czynnikiem decydującym),
- włączenia związków zawodowych do procesów gospodarowania gruntami,
- uznanie dzierżawy jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami,
- objęcia tarczą antykorupcyjną procesów obrotu gruntami rolnymi.

Kolejne spotkanie przedstawicieli resortu rolnictwa z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność” odbędzie się do 20 lipca br.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Strona rządowa
Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW, Leszek Świętochowski, Prezes ANR oraz Zbigniew Abramowicz, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Ziemią MRiRW.

Strona społeczna:
Rolnicy z Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz NSZZ RI ,,Solidarność”.

KPRWZ