styczeń 29, 2013
Drukuj

Rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (29.01.2013 r.)

Trwają rozmowy ze stroną rządową. Do protestujących od 5 grudnia 2012 r. w Szczecinie na dwudniowe rozmowy przyjechali p. Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu oraz siedmiu dyrektorów departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omawiane są postulaty przedłożone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników. W środę, 30.01.2013 r. opublikujemy relację z rozmów.

MKP RWZ