Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=1430
grudzień 8, 2012

Rozmowy z MINISTREM ROLNICTWA w dn. 8.12.2012 r.

K O M U N I K A T

Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8.12.2012 r.

W dniu 8.12.2012 r. odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego
z Panem Stanisławem Kalembą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1. Komitet z aprobatą przyjął deklarację Ministra Rolnictwa w sprawie czasowego zawieszenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Od 29 lutego 2012 r. protestujemy przeciw nieuczciwym praktykom polegającym na kwalifikowaniu do przetargów ograniczonych osób „podstawionych” zakupujących grunty dla firm z kapitałem zagranicznym.

Problem nieuprawnionego udziału w przetargach istnieje od wielu lat. Nasilił się od 3.12.2012 r., tj. od czasu wejścia w życie noweli ustawy o obrocie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Nasze środowisko informowało o nieprawidłowościach Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

2. Komitet Protestacyjny RWZ podtrzymuje postulat dotyczący odwołania dyrektorów Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie. Uważamy, iż kierownictwo Oddziału Agencji nie gwarantuje prawidłowej realizacji nałożonych na Agencję zadań ustawowych. Oczekujemy od Pana Ministra racjonalnej oceny dotychczasowej działalności Oddziału Terenowego ANR
w Szczecinie.

3. Z aprobatą przyjęliśmy deklarację Ministra Rolnictwa dotyczącą rozmów zespołów eksperckich ministerstwa oraz komitetu protestacyjnego. Termin zostanie uzgodniony przez strony.

4. Komitet Protestacyjny RWZ podjął decyzję o kontynuowaniu protestu na terenie Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego. Ustalenia pomiędzy komitetem protestacyjnym i stroną rządową z dnia 18.06.2012 r. nie są realizowane.

Doceniamy fakt przyjazdu Pana Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości naszego protestu dla Szczecinian. Nasza postawa jest przejawem troski i odpowiedzialności za rozwój gospodarstw rodzinnych oraz Regionu.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

( – )
Edward KOSMAL
Przewodniczący MKP RWZ

( – )
Jan KOZAK
Wiceprzewodniczący MKP RWZ