luty 2, 2014
Drukuj

Simon Fairlie: w Wielkiej Brytanii zachęca się do przetwórstwa przyzagrodowego

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Simon Fairlie, Redaktor Naczelny
The Land Magazine, Wielka Brytania
pisze do Donalda Tuska, Premiera RP:

Szanowny Panie Premierze,

Byłem zdziwiony, kiedy usłyszałem, że mali rolnicy w Polsce nie mogą przetwarzać własnej żywności, jeśli nie zainwestują w wyposażenie, które jest zbyt drogie dla właściciela małego gospodarstwa. U nas w Wielkiej Brytanii zachęca się do przetwórstwa przyzagrodowego na małą skalę, a wymogi sanitarne są łagodniejsze dla żywności produkowanej w gospodarstwach i sprzedawanej lokalnie, ponieważ drogę takiej żywności można łatwiej prześledzić niż produktów sprzedawanych na rynku przemysłowym. W Wielkiej Brytanii mleko niepasteryzowane może być butelkowane i sprzedawane tylko w gospodarstwie, ponieważ uważa się że to jest bezpieczniejsze.
Polska jest znana w Wielkiej Brytanii z kiełbas, kiszonek i innych produktów wytwarzanych w gospodarstwach. Wzywam Pana do zmiany przepisów tak, aby zachęcały one rolników i wspomagały przetwórstwo przyzagrodowe na małą skalę.

Z poważaniem

Simon Fairlie
Redaktor Naczelny
The Land Magazine, Wielka Brytania

oryginał:
Dear Prime Minister

I was astonished to hear that small Polish farmers are not allowed to
process their own foods without investing in equipment that is too expensive
for a small farmer. Here in the UK small scale food processing is encouraged
on the farm, and sanitary requirements are more relaxed for farm foods sold
locally, because such produce is more easily traced than industrially
marketed produce. In the UK, raw milk can only be bottled and sold from the
farm because that is deemed to be safer.

Poland is famous in the UK for its sausages, pickles and other farm
produce. I urge you to change the laws to encourage and assist small scale
farm processing.,

Your Sincerely
Simon Fairlie
Editor
The Land Magazine, UK

Informacja: http://icppc.pl/

Tłumaczyła Kaxia
Foto: The Land Magazine